Oświetlenie biura - o czym należy pamiętać

W pracy spędzamy znaczną część swojego życia. Dlatego warto zadbać o to, by panowały w niej odpowiednie warunki. Po pierwsze powinny umożliwiać efektywne wykonywanie powierzonych zadań, po drugie nie wywierać negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Ergonomia pracy to dziś pojęcie, o którym mówi się coraz więcej. Dotyczy zarówno ustawienia mebli i sprzętów, na których pracujemy, jak i oświetlenia. To ostatnie odgrywa kluczową rolę, gdy myślimy o zdrowiu i komforcie naszych oczu.

Odpowiednio oświetlone pomieszczenia biurowe mają na celu nie tylko ochronę oczu pracowników, ale również zwiększenie wydajności wykonywanych zadań. Niezwykle istotna jest tutaj wydolność wzrokowa i komfort widzenia, jak i bezpieczeństwo podczas pracy. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy zaaranżowane w biurze oświetlenie spełnia określone prawem wymagania.

Jakie normy powinno spełniać oświetlenie biurowe?

Planując powierzchnię biurową, należy zwrócić uwagę na to, by oświetlenie odpowiadało wymaganiom technicznym wyszczególnionym w polskim prawie. W szczególności powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844), a także normami:

  • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
  • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Ww. rozporządzenie określa między innymi, że w pomieszczeniach stałej pracy powinno się zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe albo niewskazane z uwagi na technologię produkcji. W takim przypadku pracodawca powinien uzyskać zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego. Oświetlenie dzienne powinno zostać dostosowane do rodzaju i charakteru wykonywanych czynności. Niezależnie od tego, czy w pomieszczeniu zostanie zapewniony dostęp do oświetlenia dziennego, czy też nie, bezwzględnie powinno się w nim znaleźć oświetlenie elektryczne spełniające parametry określone w przytoczonych wcześniej normach.

Oświetlenie elektryczne w pomieszczeniach biurowych

Oświetlenie sztuczne przeznaczone do montażu w biurze zgodnie z Polskimi Normami można podzielić na trzy grupy:

  • oświetlenie ogólne, którego zadaniem jest równomierne oświetlenie konkretnego obszaru bez konieczności uwzględniania wymagań poszczególnych stref pomieszczenia biurowego;
  • oświetlenie miejscowe – dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej;
  • oświetlenie złożone – składa się na nie oświetlenie ogólne oraz oświetlenie miejscowe.

Odpowiednio zaplanowany projekt pomieszczenia biurowego powinien uwzględniać zarówno oświetlenie naturalne, jak i oświetlenie sztuczne. Kluczowe jest tutaj to, by zapewnić optymalne natężenie światła dostosowane do wykonywania określonych czynności. Przyjmuje się, że jest to jeden z najważniejszych parametrów, istotny dla zapewnienia najlepszych z możliwych warunków do pracy biurowej. Przyjmuje się, że dla oświetlenia stanowisk pracy, gdzie wykonuje się takie czynności jak: czytanie, pisanie odręczne, obsługa komputerów i klawiatury, organizacja spotkań biznesowych i konferencji minimalny poziom natężenia światła powinien wynosić 500 px. Na recepcjach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do kopiowania dokumentów warto zamontować oświetlenie o wartości natężenia 300 px. A tam, gdzie znajdują się magazyny i archiwa 200 px. Inne parametry, o których należy pamiętać przy wyborze opraw oświetleniowych do biura, to między innymi: współczynnik oddawania barw, olśnienie, migotanie oraz rozkład luminacji. Nie bez znaczenia jest też wygląd opraw oświetleniowych. Dostosowanie ich do stylistyki wystroju daje możliwość uzyskania spójnego pod względem wizualnym wnętrza.

Szeroki wybór lamp przeznaczonych do biura pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom klientów, a dostosowanie do określonych prawem przepisów gwarantuje zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Artykuł przygotowano przy współpracy z Azzardo

Udostępnij wpis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge

Close